מסוף העולם ועד סופו – רבקה לוביץ' 14.1 בשעה 19:00

על מסע הייסורים שנאלצות לעבור בבית הדין הרבני נשים עגונות ומסורבות גט, נשים מבוטלות גיור, נשים זקוקות חליצה ואימהות לממזרים. בשיתוף ארגון קולך. בהשתתפות: עו"ד יעל רוקמן (מנכ"לית קולך), הרבנית שרה סגל-כץ ופרופ' רונית עיר-שי.